Verschillende soorten arbeidscontracten in Nederland Terug naar overzicht

In Nederland zijn er alle soorten arbeidscontracten in verschillende vormen en maten, maar hoe weet jij welke er beter is? Wat is een detacheringsovereenkomst en wat is het verschil tussen een leercontract en een vervangcontract ?

Wat is een arbeidscontract ?
Allereerst, wat is een arbeidscontract ? Iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad, maar waarom moet je er een hebben ? Een echte arbeidscontract is een overeenkomst die je hebt afgesproken met je werkgever tegen een loon voor een bepaalde tijd, je werkgever is in die relatie de baas en kan over jou gezag uitoefenen. Pas als je een arbeidsovereenkomst hebt wordt je volledig beschermd door de arbeidsrecht, verder kan je ook alleen gebruik maken van de werknemersverzekeringen als het op papier staat. Hierop staat ook vermeld hoeveel vakantiedagen je hebt, wat je krijg voor loon, of je wordt doorbetaald als je ziek bent en nog eventuele bonussen. Daarnaast staat ook je functie beschreven, een arbeidscontract is er dus om jou maar ook om de werkgever te beschermen.

Een arbeidsovereenkomst bestaat uit :

 • Arbeid, wat is het dat je gaat doen voor het bedrijf. Wat zijn jouw werkzaamheden en taken. Dit heb je van tevoren afgesproken met je nieuwe werkgever.
 • Loon, de vergoeding die jij krijgt voor het uitvoeren van de taken.
 • Gezagsverhouding, onder wie kom jij te werken en aan wie moet jij je verantwoorden.

Soorten contracten
De meest algemene contract soort zijn de contracten voor een bepaalde tijd of voor een onbepaalde tijd.

Onbepaalde tijd
Is ook wel een vast contract, bij een vast contract staat niet vast wanneer je contract beëindigd. Een werkgever zou een werknemer pas een vast contract aanbieden als hij diegene ook vertrouwd, vaak gaat er daarom ook een bepaalde tijd vooraf aan voor er een contract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. Veel werknemers willen een vast contract voor de zekerheid die het biedt. Nadeel is wel met ontslag heb je te maken met een opzegtermijn.

Bepaalde tijd
Er staat al een vaste tijdsduur vast voor hoe lang je bij het bedrijf gaat werken. Je contract kan in 4 jaar tijd 6 keer verlengd worden, als ze na je 6de contract jouw nog bij het bedrijf willen hebben moeten ze een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Als je na 24 maanden nog steeds bij het bedrijf werkt dan wordt je contract automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij derde verlenging dus vierde contract ontstaat arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Flexibele contracten
De flexibele arbeidscontracten hebben allemaal dezelfde regels, als je opgeroepen wordt moet je minimaal 3 uur werken, als je ziek ben op de dag, wordt je uitbetaald. Als jij na drie maanden op een flexibele contract hebt gewerkt en iedere maand minimaal 20 uur bij die werkgever hebt gewerkt is je werkgever verplicht om jou een vast uren contract te geven. Binnen de flexibele contracten hebben je nog twee soorten contracten, namelijk:

 • Nul-urencontract, gelden de algemene regels van een flexibele contract. Je werkt alleen als je opgeroepen wordt en er staat nooit vast aantal uren dat je moet werken.
 • Min-maxcontract, spreek met de werkgever af de minimaal aantal uren per week, maand of jaar. Dit noemen ze ook wel garantie-uren, ook wordt er afgesproken hoeveel uur de werkgever maximaal oproept. Je ontvangt, of je wel of niet werkt, je minimaal aantal uren.

Uitzendovereenkomst
Naast bepaalde en onbepaalde tijd contracten heb je ook nog verschillende soorten contracten, zoals uitzendovereenkomst, detacheringsovereenkomst of modelovereenkomst.

Een uitzendovereenkomst is erg flexibel. Je kan werken wanneer het nodig is en wanneer het voor de werkgever uitkomt. Ondanks het flexibiliteit geeft het veel onzekerheid, je hebt geen vastigheid met welke dagen je werkt of hoeveel je werkt. Het is te vergelijken met een 0 uren contract, bij een 0 uren contract heb je wel iets meer zekerheid omdat je onder contract staat bij een bedrijf en niet bij een uitzendbureau.

Bij het aannemen van uitzendkracht letten de werkgevers vooral op 4 punten, namelijk:
1. Certificeren uitzendbureau
Een werkgever moet tijdens het inhuren van een werknemer bij een uitzendbureau opletten of hij gecertificeerd is. Als de bureau geen SNA certificering heeft dan kan de werkgever te maken hebben met inlenersaansprakelijkheid.
2. Inlenersbeloning
Uitzendkoepels valt onder de ABU of de NBBU, deze CAO staat dat een uitzendkracht hetzelfde salaris moet ontvangen als de andere werknemers van de inlener die dezelfde werkzaamheden verrichten.
3. In dienst nemen uitzendkracht
Bij uitzendkracht telt ook de ketenregeling, als een uitzendkracht bij zijn voormalige werkgever gaat werken en dezelfde werkzaamheden blijft verrichten heet dat opvolgend werkgeverschap. Daarnaast moet er geen sprake zijn van een onderbreking.
4. Transitievergoeding
Ook bij een uitzendkracht geldt dat bij een dienstverband van 2 jaar of langer de uitzendkracht recht heeft op een transitievergoeding(=ontslagvergoeding), de vergoeding moet de uitzender bij de daadwerkelijke werkgever halen. Dit zal vaak bij de uitzendkracht zijn.

Voordeel van het werken met een uitzendcontract is :

 • Je werkt vaak alleen periodes wanneer het druk is
 • Je werk is erg gevarieerd, verschillende locaties

Nadeel van werken met een uitzendcontract is:

 • Geen baanzekerheid
 • Je werk contract kan zo beëindigd worden

Detacheringsovereenkomst – Flexibele contract
Bij detachering ben je tijdelijk op een andere basis werkzaam, je staat in loonlijst bij het detacheringsbedrijf. Het detacheringsbedrijf leent jou uit aan de werkgever via een detacheringsovereenkomst. Net zoals bij een uitzendovereenkomst wordt je loon niet uitbetaald bij ziekte, wel kan je te maken hebben met vakanties, loonsverhogingen en opleidingen, wel in overleg met het detacheringsbureau.

Voordeel van Detacheringsovereenkomst:

 • Je kan ingehuurd worden voor jou expertise
 • Gevarieerde werkervaring
 • Arbeidsvoorwaarden zijn erg goed
 • Loon is vaak hoger dan werknemers in vaste dienst

Nadelen van Detacheringsovereenkomst:

 • Je blijft een buitenstaander van het bedrijf
 • Je moet altijd met twee partijen overleggen.

Modelovereenkomst – Flexibele contract
Als freelancer of zzp’er kun jij ondermeer ingehuurd worden voor specifieke klussen waar jou deskundigheid voor nodig is. Om afspraak met jou werkgever te maken wordt er een modelovereenkomst gesloten, de overeenkomst wordt gelijk beëindigd als jij jouw opdracht hebt vervuld. De gebruik van modelovereenkomst wordt vooral gebruikt voor duidelijkheid tussen een freelancer en werkgever.

Voordelen van een modelovereenkomst:

 • Je vermijdt een DBA boete
 • Overeenkomst kan samen worden opgesteld met de werkgever

Nadelen van een modelovereenkomst:

 • Een modelovereenkomst kan verwarrend zijn, doordat de werkgever het zelf opstelt.
 • Er is een kans dat jij langer door moet werken dan afgesproken, als de werkgever ontevreden is met het werk dat jij hebt opgeleverd kan hij door de modelovereenkomst jou het werk opnieuw laten doen.

Oproepovereenkomst – Flexibele contract
Een oproepovereenkomst wordt vaak gebruikt als een werkgever jou niet wekelijks voor hetzelfde aantal uren nodig heeft. Je bent dan via oproepbasis beschikbaar. Als je regelmatig wordt opgeroepen heb jij al snel recht op een vast contract. Binnen de oproepovereenkomsten heb je nog twee verschillen. De ene is arbeidsovereenkomst mup en voorovereenkomst

Arbeidsovereenkomst mup
MUP staat voor met uitgestelde prestatieplicht. De prestatie wordt pas geleverd wanneer de werkgever de werknemer oproept om te komen werken. Deze oproep mag de werknemer in het begin niet weigeren. In de contract wordt geen vaste werktijden afgesloten.
Voorovereenkomst
Is een overeenkomst die wordt gesloten voordat men overgaat op het sluiten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierin worden alvast de conditie vastgelegd die later bij de oproepfunctie geleden.

Thuis Overeenkomst
Bij een thuiswerkovereenkomst is de werknemer enkel thuis werkzaam voor het bedrijf van de werkgever. Je krijgt instructies van je werkgever die je vervolgens thuis moet uitvoeren, je kan een opdracht niet weigeren en alleen jij mag de opdrachten maken. In de thuis overeenkomst zijn ook afspraken gemaakt over uurloon, vakantiedagen en doorbetaling van loon bij ziekte.

Vakantiewerkovereenkomst
Zijn vaak overeenkomst met jongere voor enkele weken tot een maand of meer. Vaak zijn deze overeenkomsten niet op schrift gesteld. Het zijn vooral baantjes die seizoensgebonden zijn, zomerseizoen op terrassen werken.

De soort arbeidscontract die je ontvangt is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt als je een nieuwe baan krijgt. Wel is het even belangrijk als bijvoorbeeld afgesproken salaris, in je contract staat alles dat jou verzekerd voor eventuele ongevallen. Ben jij toe aan een nieuw contract en eventuele salarisverhoging bij je huidige werkgever ? “Kijk dan even naar onze Tips voor een salarisverhoging.”

Bronvermelding: https://www.adzuna.nl