De vacaturesite voor hardwerkend Nederland

Werkzoekenden
voor werkgevers >

Algemene gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Definities
Uitgever:
Website:
Werkgever:
Werkzoekende:
Gebruiker:
Gegevens:
Voorwaarden:
   
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1.
2.2.
   
Artikel 3. De Website
3.1.
3.2.
3.3.
   
Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1.
4.2.
4.3.
   
Artikel 5. Gegevens
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
   
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1.
6.2.
   
Artikel 7. Vrijwaring
Gebruikers vrijwaren Uitgever voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van een Website.
   
Artikel 8. Verwijdering en Uitsluiting
8.1.
8.2.
8.3.
   
Artikel 9. Verwijzingen
Een Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden bevatten. Uitgever heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Bij gebruik van deze websites zijn de eventuele algemene voorwaarden en de privacyverklaring van deze websites van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
   
Artikel 10. Overmacht
Uitgever is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil van Uitgever onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Uitgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Uitgever kan worden verlangd.
   
Laatste update: donderdag 30 juli 2015 15:30 uur  |  totaal 2.131 vacatures |  113 nieuw deze week |  13.656 werkgevers
Telegraaf Media
Je kunt nog veel meer vinden op de classified websites van TMG:
Tweedehands of nieuwe spullen op Speurders.nl, auto's op GasPedaal
Boten vind je op Botentekoop.nl, campers of caravans op CampersCaravans.nl
Een nieuwe woning op JAAP.NL, en een relatie op Relatieplanet.nl